Naše služby  |   Kontakt  |   GDPR

 

  

   ● jednoduché účtovníctvo
   ● podvojné účtovníctvo
   ● vedenie prvotných dokladov
   ● spracovanie účtovnej závierky 
   ● daňové priznanie
   ● mzdy, DPH
   ● ekonomické práce
   ● zabezpečovanie styku s inštitúciami
   ● poradenstvo

   Účtovníctvo spracuvávame v programe KROS
 

 

 

 

 © 2022 Bj